نتایج جستجوی کلمه htmlآموزش اکشنهای گیم میکر استودیو move

آموزش اکشنهای گیم میکر استودیو move

۱۳۹۵/۰۲/۲۹
تعداد بازدید2743

آموزش اکشنهای گیم میکر استودیو
اموزش لیب اول:

قسمت move

گزینه یmove fixed:برای حرکت به 4 جهت اصلی و4 جهت فرعی

گزینه یmove free:مکمل گزینه ی move fixed

گزینه یmove torward:حرکت به سوی هدفی با مختصات و سرعت معین

گزینه یspeed horizontal:برای حرکت افقی برای حرکت به چپ عدد را منفی وحرکت به راست عدد را مثبت کنید (این گزینه پر استفاده است)

گزینه یspeed vertical:برای حرکت عمودی برای بالا عدد منفی و برای پایین عدد مثبت(این گزینه پر استفاده است)

گزینه یset gravity:برای اعمال جاذبه برای بازی

گزینه ی reverse horizontal :برای بازتاب ابجکت به صورت افقی

گزینه ی reverse vertical:برای بازتاب ابجکت به صورت عمودی

گزینه ی set firiction:برای اجاد اصطکاک
قسمت jump

گزینه ی jump to position :برای پرش از نقطه ای نامعین به نقطه معین

گزینه یjump to start :برای پرش از نقطه ای نا معین به نقطه ی شروع

گزینه ی jump to random:برای پرش از نقطه ای معین به نقطه ای نا مشخص

گزینه یalign t gird:برای ساکن کردن ابجکت(هر ابجکتی مثلا ابجکت کاراکتر در برخورد با دیواره ساکن شود)

گزینه یwrap screen:برای اینکه دستور بدی اگر ابجکت به صورت افقی یا عمودی خارج شد چه دستوری اجرا شود

گزینه یmove to contact:برای ساکن کردن جسم روی زمین افقی که از اعمال جاذبه به دست می اید

گزینه یbounce:برای بازتاب ابجکت به صورت رندوم
قسمت path

گزینه ی set path:برای اعمال یک راه برای یک ابجکت

گزینه یend pathe:برای پایان دادن به یک راه(راه اکثرا برای ابجکت هایی هستند که در بازی یک مسیر خاص را طی میکنند)

گزینه یpath position :برای تعیین خود راه

گزینه ی  path speed:همینطور که از اسمش پیداست سرعت راهی که ابجکت طی میکنه
قسمتsteps

گزینه یstep torward :مختصات گزینه ای که باید د قدم به قدم دنبال بشه

گزینه ی step avoiding:متختصات گزینه ای که باید حتی از موانع عبور کرد تا به ان رسید
 

آموزش ایونت های گیم میکر استودیو

آموزش ایونت های گیم میکر استودیو

۱۳۹۵/۰۲/۲۸
تعداد بازدید3419

آموزش ایونت های گیم میکر استودیو

(game maker studio)

توضیح ایونت ها :Create : یعنی وقتی این آبجکت تولید (Create) بشه یه اکشنی انجام بشه.Destroy : یعنی وقتی این آبجکت نابود (Destroy) بشه یه اکشنی انجام بشه.Alarm : برای استفاده از زمان (مرتبط با اکشن Set Alarm تو لیب main2).Step : به سه بخش تقسیم می شود.

1-Step : برای اینکه بخواهید کاری به طور مداوم انجام بشه.

2-Begin Step : اکشنی که تو این ایونت باشه قبل از بقیه ی اکشن ها عمل می کنه.

3-End Step : اکشنی که تو این ایونت باشه بعد از بقیه ی اکشن ها عمل می کنه.Collision : یعنی وقتی این آبجکت به آبجکتی برخورد کنه یه اکشنی انجام بشه.Keyboard : با انتخاب یه کلید (برای انتخاب کلید روی ایونت Keyboard کلیک
کنید و یه گزینه رو انتخاب کنید.) و زدن اون کلیک یه اکشنی انجام بشه.Mouse : برای استفاده از موس و joystick (برای انتخاب کلید مثل انتخاب کلید به Keyboard بورد عمل کنید).Other : برای استفاده از یه سری ایونت دیگه (با کلیک بر روی ایونت Other
می تونید یه سری ایونت دیگه رو ببینید 
Outside room : یعنی وقتی آبجکت از روم خارج شد یه اکشنی عمل کنه.

Intersect boundary : یعنی وقتی آبجکت به خط مرز روم می رسه (یه قسمتی از آبجکت بیرون روم باشه) یه اکشنی عمل کنه.

Views : به دو قسمت تقسیم میشه :

1-Outside view : یعنی وقتی این آبجکت از دوربین رفت بیرون یه اکشنی عمل کنه.

2-Boundary view : یعنی وقتی این آبجکت میاد تو دوربین یه اکشنی عمل کنه.

Game start : یعنی وقتی بازی شروع میشه (در شروع بازی) یه اکشنی عمل کنه.

Game end : یعنی در آخر بازی یه اکشنی عمل کنه.

Room start : یعنی وقتی رومی که توش این آبجکت هست شروع میشه یه اکشنی عمل کنه (در شروع روم).

Room end : یعنی وقتی رومی که توش این آبجکت هست تموم میشه یه اکشنی عمل کنه (در آخر روم).

No more lives : یعنی وقتی تعداد جون ها (Lives) تموم شد یه اکشنی عمل کنه.

No more health : یعنی وقتی سلامتی (Health) تموم شد یه اکشنی عمل کنه.

Animation end : یعنی وقتی انیمیشن (Animation) آبجکت تموم شد یه اکشنی عمل کنه.

End of path : یعنی وقتی این آبجکت به پایان path رسید یه اکشنی عمل کنه.

Close button : یعنی وقتی که شما دکمه ی خروج رو می زنید یه اکشنی عمل کنه.

User defined : یعنی وقتی که شما آبجکت رو تعریف کردید یه اکشنی عمل کنه.Draw : برای کشیدن و نوشتن (معمولاً بعضی از اکشن های لیب draw رو تو این ایونت می ذارن).Key Press : یعنی وقتی شما دکمه ای از کی بورد رو نگه دارید یه اکشنی عمل کنه.Key Release : یعنی وقتی شما دکمه ای از کی بورد رو رها کنید یه اکشنی عمل کنه.Asynchronous : این ایونت شامل زیر مجموعه هایی برای استفاده در موارد اتصال به
اینترنت و موارد مشابه است.


حباب خان

حباب خان

۱۳۹۵/۰۲/۱۰
تعداد بازدید1810

یک بازی رایگان رانر با گیم پلی متفاوت و داستانی متفاوت تر! . در بازی حباب خان شما باید کاراکتر بازی را که یک حباب با سبیل های زیبا هست توسط معکوس کردن جاذبه از بین موانع عبور بدید و رکورد بدست بیارید و رکوردتون رو با دیگران به اشتراک بگذارید.