آموزش اکشن هاي گيم ميکر استودیو (Main2)

۱۳۹۵/۰۶/۲۸
    |     2499 بازدید
    |     0 دانلود شده
    |     tfh1368
 آموزش اکشن هاي گيم ميکر استودیو (Main2)
 
آموزش اکشن هاي گيم ميکر استودیو (Main2)

آموزش ليب Main2قسمتTimingset alarm :براي ايجاد يک الارم که از ايونت الارم سرچشمه ميگيرد و دستورات ايونت الارم رو انجام ميدهدset time line :ايجاد يک تايم لاين(خط زمان)که از نوار وظيفه ي گيم ميکر سرچشمه ميگيردtime line position :ايجاد يک وضعيت فاصله زمانيtime line speed :تنظيم سرعت خط زمانstart time line:اغاز خط زمانpause time line :متوقف کردن خط زمانstop time line :به پايان رساندن خط زمان

قسمتInfodisplay message :ايجاد يک پيام در يک پنجرهopen URL:باز کردن یک صفحه وب


قسمتGamerestart game :شروع دوباره بازيend game :پايان دادن به بازيsave game:ايجاد ذخيره براي بازيload game :ايجاد بار گزاري براي بازي

قسمتResourcesreplace sprite :جابجا کردن اسپرايت با اسپرايتي ديگر در حين بازيreplace background :جابجا کردن  زمينه با  زمينه ديگر در بازي

 

نظرات

ارسال نظر یا پیشنهاد