آموزش اکشن هاي گيم ميکر استودیو (Control)

۱۳۹۵/۰۶/۲۸
    |     3142 بازدید
    |     0 دانلود شده
    |     tfh1368
 آموزش اکشن هاي گيم ميکر استودیو (Control)
 
آموزش اکشن هاي گيم ميکر استودیو (Control)

آموزش ليب Control  

  قسمتquestionscheck empty :دستور سوالي بطور مثال اگر در مختصات مشخص شده ابجکتي وجود داشت و يا وجود نداشت عمل مشخصي بنا به دستورات انجام ميپذيرد 
    


  check collision :دستور شرطي براي تشخيص برخورد ابجکت با ساير ابجکتها


 
  check object:اگر ابجکتي در مختصاتي معين بود دستور مورد نظر اجرا ميشه

 

  test instance count:براي بررسي تعداد ابجکت بطور مثال اگر تعداد ابجکت   صفربرابر (بيشتر يا کمتر از ) عدد مورد نظر شد دستورات مد نظر صورت ميپذيرند

 

  test chance :ميزان شانس و اقبال براي ايجاد يک دستور

 

  test question:پس از تاييد سوال مد نظر دستورات را انجام ميدهد


 
  test expression:اگر شرط موجود در اين اکشن صحيح باشد دستورات مد نظررا انجام ميدهد

 

  check mouse :بررسي کليدهاي موس براي انجام دستورات 


   
  check grid:اگر شبکه توري صحيح بود دستورات مد نظر انجام ميپذيرد  (براي مثال بررسي نزديکي ابجکت ب ابجکت ديگر در فاصله 32 از هم)

قسمت otherstart block :اغازگر انجام دستورات متعدد در يک شرط 

   

  else :ايجاد يک فاصله ميان دو عبارت(در غير اين صورت) 


   
  exit event:خارج شدن از ايونت

 

  end block :پايانگر انجام دستورات متعدد در يک شرط


 
  Repeat :تکرار يک عمل يا مجموعه دستورات


 
  call parent event:فراخواني يک ايونت بزرگتر


قسمتcode


 
  execute code :ايجاد يک صفحه براي کد نويسي


 
  execute script :اجراي يک اسکريپت

 

  comment:ايجاد يک نوشته

قسمتvariables

 

  set variable:تعريف يک متغير 


   
  test variable:دستور شرطي براي يک نغير


 
  draw variable :رسم يک متغيير      

   

نظرات

ارسال نظر یا پیشنهاد