سورس مولتی تاچ در گیم میکر استودیو

۱۳۹۵/۰۲/۱۸
    |     3387 بازدید
    |     336 دانلود شده
    |     tfh1368
سورس مولتی تاچ در گیم میکر استودیو
با استفاده از سورس موجود شما میتونید در بازی های خود مولتی تاچ ایجاد کرده و از چندین کلید مجازی به صورت هم زمان استفاده کنید.
کد اصلی برای ایجاد مولتی تاچ در گیم میکر کد زیر میباشد
device_mouse_check_button(device, button);
در کد فوق متغییر divice نمایانگر کد مربوط به تاچ مورد نظر میباشد که برابر یک عدد است
متغییر button نوع اکشن مربوط به تاچ مورد نظر است که میتواند متغییر های زیر را دریاف نماید
mb_left کلیک سمت راست موس یا همان یک بار کلیک در اندروید
mb_middle غلتک میانی موس - توجه نمایید که این گزینه در تمامی دیوایسها کاربرد ندارد
mb_right کلیک راست موس یا دوبار کلیک در اندروید
mb_none بدون کلیک موس
mb_any با هر کلیکینظرات

ارسال نظر یا پیشنهاد