سورس ايجاد شعله هاي آتش در گيم ميکر

۱۳۹۵/۰۵/۰۱
    |     2309 بازدید
    |     392 دانلود شده
    |     tfh1368
سورس ايجاد شعله هاي آتش در گيم ميکر
سورس ایجاد شعله های آتش در گیم میکر استودیو با استفاده از سیستم پارتیکل بندی
با نمایشی طبیعی از آتش


نظرات

ارسال نظر یا پیشنهاد