سورس مبارزه شمشیری در گیم میکر استودیو

۱۳۹۵/۰۲/۲۴
    |     3915 بازدید
    |     2938 دانلود شده
    |     tfh1368
سورس مبارزه شمشیری در گیم میکر استودیو
سورس مبارزه شمشیری برای گیم میکر سورس موجود جزء سورسهای انگشت شمار موجود مبارزه تن
به تن در گیم میکر میباشد در این سورس شما میتوانید با استفاده از کلیدهای A و D حرکت
کرده و با کلیک چپ ، کلیک راست ،Q،E انواع حرکتهای ضربه زدن را اجرا کنید


نظرات

ارسال نظر یا پیشنهاد