دانلود بازی شورش در شهر 1 سگا برای pc

۱۳۹۵/۰۵/۰۱
    |     1713 بازدید
    |     478 دانلود شده
    |     tfh1368
دانلود بازی شورش در شهر 1 سگا برای pc
دانلود بازی شورش در شهر 1 سگا برای کامپیوتر

بدون نیاز به نرم افزار جانبی 

کلیدهای بازی

Space

کلیدهای جهت نما

Shift

Ctrl

Esc


نظرات

ارسال نظر یا پیشنهاد