آموزش گیم میکر

آموزش اکشن هاي گيم ميکر استودیو (Main1)

۱۳۹۵/۰۶/۲۸
    |     2380 بازدید
    |     tfh1368
آموزش اکشن هاي گيم ميکر استودیو (Main1)
 آموزش ليب Main1


قسمتobjects

 
گزينه ي create instance :براي ايجاد يک آبجکت به کار ميرود
 
گزينه ي create moving:ايجاد يک آبجکت براي حرکت
 
گزينه يcreate random :براي ايجاد ادامه مطلب

آموزش اکشنهای گیم میکر استودیو move

۱۳۹۵/۰۲/۲۹
    |     3462 بازدید
    |     tfh1368
آموزش اکشنهای گیم میکر استودیواموزش لیب اول:
قسمت move
گزینه یmove fixed:برای حرکت به 4 جهت اصلی و4 جهت فرعی
گزینه یmove free:مکمل گزینه ی move fixed
گزینه یmove torward:حرکت به سوی هدفی با مختصات و ادامه مطلب

آموزش ایونت های گیم میکر استودیو

۱۳۹۵/۰۲/۲۸
    |     4369 بازدید
    |     tfh1368
آموزش ایونت های گیم میکر استودیو

(game maker studio)
توضیح ایونت ها :


Create : یعنی وقتی این آبجکت تولید (Create) بشه یه اکشنی انجام بشه.


Destroy : یعنی وقتی این آبجکت نابود (Destroy) بشه یه اکشنی انجام ادامه مطلب